Tabu v sociálních vědách

Vydáno v roce 2003 v nakladatelství Votobia

Autor prezentuje ve své knize názory, které problematizují tyto tři teze: Popírání genetických rozdílů mezi rasami, Prezentace antisemitismu jako psychické poruchy a idealizace judaismu, Diskreditace Eugeniky jako způsobu myšlení, který vede ke koncentračním táborům a genocidám.

Kniha má tři kapitoly:

• Rozdíly mezi rasami

• Eugenika

• Judaismus jako skupinová strategie

>> Objednat <<