Psychologie Romů

Vydáno v roce 2004 v nakladatelství Votobia

Romská psychika se v některých aspektech odlišuje od psychiky „neromů“. V každodenní praxi se projevují odlišné vzorce chování a jednání, které je třeba chápat jako přímé důsledky specifických rysů a dekódovat je na základě znalostí horizontů romské psychiky.

>> Objednat <<