Otázky do kavárny

Vydáno v roce 2014 v nakladatelství Milan Hodek

Otázky uvedené v této knížce mohou být nadějným úvodem k inteligentní a dušezpytné konverzaci, eventuelně v případě absence vhodného protějšku k sebeanalýze.

>> Objednat <<